Intro
Om Feestweek Wilhelmina ’26 zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld.
Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.
Aanwijzingen van medewerkers van Feestweek Wilhelmina ’26 of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met deze regels, dienen op dit terrein en in de directe omgeving altijd opgevolgd te worden.

Algemeen
– Feestweek Wilhelmina ’26, hierna ‘de organisatie’, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel en/of materiële schade,
die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden.
– Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht om het programma te wijzigen.

Leeftijd
– Alle leeftijden zijn van harte welkom.

Zero tolerance drugsbeleid
– Vanuit de Nederlandse overheid is bepaald dat alle festivals in Nederland de ”Zero Tolerance” regeling hanteren.
Dit houdt in dat er geen soft- en harddrugs zijn toegestaan op het terrein.

Toegang
– Om toegang te krijgen voor: Hollandse Avond, De Dolle Donderdag, The Friday en Foute Party dien je in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. Deze zijn online en aan de kassa verkrijgbaar, mits voorradig.
– De organisatie is niet aansprakelijk wanneer een ticket ongeldig is, wanneer deze via doorverkoop via derden verkregen is.

Toegangscontrole
– Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een beveiligingsmedewerker.
– Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden.
– Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten i.v.m. de algemene veiligheid te beschermen.

Toegang onder invloed
– Het is verboden om het evenemententerrein onder invloed van drank/drugs te betreden.
Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.
– Bezoekers onder de 18 jaar, die op welke manier dan ook aan alcoholhoudende consumpties zijn gekomen en deze nuttigen, worden van het terrein verwijderd bij controle.

Opvolgen aanwijzingen en instructies
– Aanwijzingen en instructies van (beveiligings-)medewerkers dienen direct opgevolgd te worden. 
– Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.

Het is verboden om het evenement met het volgende te betreden:
– Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken, glaswerk, blikjes, huisdieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten, slag-, steek, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden.

Munten
– Drank en snacks bij de foodtruck kunnen worden aangeschaft met de dan geldige munten. Deze zijn verkrijgbaar in de tent.
– Munten zijn niet inwisselbaar voor geld.

Toiletten
– Toiletten zijn gratis toegankelijk.
– Toiletpapier is af te halen bij de muntenverkoop.
– Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers 1 toiletcabine te betreden.
– Wildplassen is verboden, bij constatering kan dit leiden tot verwijdering van het terrein.

EHBO
– Tijdens de feestavonden is er een EHBO-post aanwezig, deze vind je tegenover de ingang van de tent.
– Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging en/of organisatie.

Foto-, video- en geluidsopnamen
-Een ieder die het terrein betreedt geeft toestemming voor het maken van foto-, video- en geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze voor promotionele doeleinden.

Voorwerpen en objecten
– Het is verboden om het podium, de tent(masten), hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen.

Parkeren/fietsenstalling
– Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden.
Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd.
– Er is beperkte parkeercapaciteit op het terrein aanwezig.
– Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden.

Geluidsniveau
– De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen aan het gehoor die door het aanwezige geluid is/zijn ontstaan.
– Het advies is om eventuele oordoppen te dragen, om dit te voorkomen.

Roken
– In de tent, binnenruimtes en toiletten geldt een rookverbod.
– Roken is toegestaan aan de linkerzijde van de tent-ingang.

Eigen Risico
– Betreding van het evenemententerrein van Feestweek Wilhelmina ’26 geschiedt op eigen risico.

Overige situaties
– In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. Deze beslissing is bindend.
– Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs.

Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.